Asianajotoimisto Markku Lindén

Markku Lindén on toiminut asianajotehtävissä vuodesta 1985 eli siis yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Vuosien aikana karttunut kokemus ja jatkuva kouluttautuminen antavat eväät oikeudellisten ongelmiesi kokonaisvaltaiseen ratkaisemiseen. Aktiivinen osallistuminen ammatillisiin luottamustehtäviin on tuonut perspektiiviä ajatteluun ja auttaa hahmottamaan ongelmat myös osana suurempaa kokonaisuutta. Hoidan sekä yksityisten, että yritysten toimeksiantoja hyvin laaja-alaisesti. Eri oikeudenalojen hallitseminen varmistaa, että voit saada ratkaisun useimpiin oikeudellisiin ongelmiisi yhdeltä luotettavalta asiantuntijalta. Asianajajana ensisijainen velvollisuuteni on lakia ja hyvää asianajajatapaa noudattaen valvoa asiakkaani – Sinun – etuja ja oikeuksia. Lojaalisuus ja ehdoton luottamuksellisuus ovat toimintani ydin. Kustannukset asiantuntijapalvelun käytöstä eivät saa tulla yllätyksenä. Toimeksiannon alussa saat kustannusarvion ja selvitämme myös mahdollisuutesi kattaa kustannuksia oikeusturvavakuutuksesta tai oletko oikeutettu saamaan yhteiskunnan kustantamaa oikeusapua. Juridiikka ei ole itseisarvo – sen hallitseminen antaa mahdollisuudet oikeudellisten ongelmiesi ratkaisemiseen Sinua tyydyttävällä tavalla. - Ota siis yhteyttä.

Ansioluettelo

Koulutus

 • ylioppilas 1978, Länsi-Porin lukio
 • oikeustieteen kandidaatti 1984, Turun yliopisto
 • Varatuomari 1985
 • Asianajajatutkinto 1988

Ansioluettelo

Kokemus

 • Vehmaan tuomiokunta notaari ja kanslianotaari 1984 – 1985
 • Vehmaan tuomiokunta vs. käräjätuomari1985
 • Asianajotoimisto Esko Kivitie Ky, sivutoimiston hoitaja 1984
 • Asianajotoimisto Esko Kivitie Ky, avustava lakimies 1885 – 1989
 • Asianajotoimisto Markku Lindén, yrittäjä 1989 -

Ansioluettelo

Ammatillisia luottamustehtäviä

 • Suomen Asianajajaliitto Satakunnan osasto
  • hallituksen jäsen 1990 – 1998
  • puheenjohtaja 2004 – 2011
 • Suomen Asianajajaliitto
  • valtuuskunnan ja menettelytapavaliokunnan jäsen 1987 – 2003
  • hallituksen jäsen 2006 – 2009
  • IT-valiokunnan puheenjohtaja 2006 – 2007
  • ammatillisen valiokunnan jäsen 2007 – 2010
  • valtuuskunnan jäsen 2011 – 2013

Palvelut yksityisille

Perheoikeus

 

Asunto- ja kiinteistökauppariidat

 

Perintöoikeus

 

Muut riita-asiat

 

Sopimukset

 

Rikosasiat ja oikeudenkäynnit

 

Palvelut yrityksille

Yritysten perustamiset

 

Riita-asiat

 

Sopimusasiat

 

Rikosasiat

 

Velkomusasiat

 

Oikeudenkäynnit

 

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Markku Lindén

Eteläkauppatori 2B
28100 Pori

02 633 1041 | 0400 783850
Fax: 02 632 6655
m.linden@dnainternet.net

Kustannukset

Asianajajan palkkio määräytyy asiakkaan antaman tehtävän vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Ensisijainen hinnoitteluperuste on toimeksiannon hoitamiseen käytetty aika. Kun oikeudellinen ongelmasi on kartoitettu saat arvion sen hoitamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Saatat olla oikeutettu myös valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeusapuun. Saat itse valita, haluatko oikeudenkäynnissä avustajaksesi valtion oikeusaputoimistossa työskentelevän julkisen oikeusavustajan vai asianajajan. Alla olevasta linkistä selviää minkälaisiin asioihin oikeusapua voidaan myöntää ja mitkä ovat taloudelliset edellytykset oikeusavun myöntämiselle.

http://www.oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeusapu/mihinasioihinoikeusapuasaa.html

Useaan vakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus on kuitenkin ensisijainen korvausmuoto. Vakuutuksiin kuuluvan oikeusturvavakuutuksen perusteella voidaan korvata omavastuun (yleisimmin 15 %) ylittävä osa oikeudellisen riidan aiheuttamista kustannuksista. Vakuutusehdot ja vakuutuksen kattavuus vaihtelevat eri yhtiöissä.

Huolehdimme puolestasi oikeusavun tai oikeusturvaetuuden hakemisesta.

Toimistostani saat tarkempaa tietoa laskutusperusteista ja hinnoista. Ensitapaamisessa selvitetään laskutusperusteet ja arvioidaan tulevien toimien tarpeellisuus ja laajuus, kuten esimerkiksi kannattaako juttua viedä oikeuteen.

Varsinaisen asianajopalkkion lisäksi veloitamme erikseen asian hoitamisesta aiheutuneet suoranaiset kulut kuten esimerkiksi matka- ja majoituskulut.

Miksi asianajaja?

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt jäsenet. Asianajajaliitto valvoo, että sen jäsenistö tarjoaa laadukkaita oikeudellisia palveluja. Asianajotoimintaa Suomessa sääntelee laki asianajajista.

Lakitoimiston voi sitä vastoin perustaa periaatteessa kuka tahansa - myös Asianajajaliitosta erotettu lakimies – ja lakiasiaintoimiston nimissä voidaan harjoittaa muutakin liiketoimintaa. Asianajajaliitto ei valvo lakiasiantoimistoja, mutta luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminta kuuluu Valvontalautakunnan valvonnan piiriin.

Suomi ja Ruotsi ovat ainoat EU-maat, joissa oikeudellisia palveluja voivat tarjota muutkin kuin ammatillisesti valvotut lakimiehet.

Mikä erottaa asianajajan muista oikeudellisia palveluja tarjoavista lakimiehistä?

 • vähintään neljän vuoden kokemus lakimiestehtävistä, joista vähintään kaksi vuotta asianajoalalla
 • asianajajatutkinnon suorittaminen
 • hyvän asianajajatavan noudattaminen
 • ammatillinen valvonta
 • asiakasta suojaava vastuuvakuutuspakko ja korvausrahasto
 • henkilökohtainen vastuu myös toimittaessa osakeyhtiönä
 • vuosittainen velvollisuus täydennyskouluttautua (väh. 18 tuntia)
 • ehdoton salassapitovelvollisuus sekä
 • lain ja Asianajajaliiton sääntöjen mukainen sopivuus tehtävään

Asianajajan asiantuntemusta hyödyntämällä voi välttyä useilta ikäviltä yllätyksiltä. Ennakoiva toiminta tulee yleensä edullisemmaksi kuin ongelmien hoitaminen jälkikäteen.

(lähde: Suomen asianajajaliitto)

asianajoliitto